Viss kritik mot universitetet i UKÄ:s tillsynsgranskning

Platser av enstaka skriva

Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn i homosexuella familjer har Statistiska centralbyrån SCB genomfört en enkätundersökning, som vänt sig till homo- och bisexuella personer. Olika vägar har använts för att nå ut till de berörda.

Aktuellt för anställda

Ingen rast! Taratam, taratam. Fick du fylleristatistiken eller hur gick det? Jag inneha inte tid att se efter! Mig vet inte var den ligger. Mig kommer aldrig att bry mig försåvitt aktier. Sedan blev det tyst. Alla sin dar!

Granskning av kvalitetssäkringsarbetet

Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskap 10 Vetenskapsområdet för medicin och farmaci 1 Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap 2 covid 98 Viss kritik mot universitetet inom UKÄ:s tillsynsgranskning UKÄ har utifrån bland annat reglerna i högskoleförfattningarna, tillsynsgranskat en antal områden vid Uppsala universitet samt funnit brister. Områden man granskat är tillgodoräknande, studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning av personal, överklagande och klagan, bisysslor samt oredlighet i forskning. Det handlar alltså om juridisk lärosätestillsyn. UKÄ Universitetskanslersämbetet ansvarar för tillsynen över universitet och högskolor och inom den ramen granskar även UKÄ de rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning ESG. Nyligen kom UKÄ:s rapport om granskningen av Uppsala universitet, där man funnit en andel brister. Kursvärderingar — ett område En område som granskats och som fått kritik är kursutvärderingar. Lärosätet ska arrangera kursvärderingar och sammanställa dem men dessutom informera om resultaten och eventuella fastställande om åtgärder, som föranleds av kursvärderingarna.Leave a comment