Grekiska Gudar

Möt en tjej på handikapp

Efter att ha vunnit kriget mot Titanerna blev de olympiska gudarna härskare i världen kosmos. De olympiska gudarna var majestätiska och  bodde på Olympen, högsta berget i Grekland. Olympen byggdes av Cykloperna. De levde i mänskliga kroppar med en eterisk vätska kallad ichor rinnande genom venerna. De hade känslor och mänskliga svagheter och hade många gånger  fel, men var då tvungna att ta fullt ansvar för sina handlingar. Grekiska myter hänvisar alltid till tolv  Olympiska gudar, men faktiskt fanns det fler olympiska gudarna i den grekiska mytologin. Det fanns dock aldrig fler än tolv vid samma tidpunkt. De fyra alternativa gudar var Hestia, Hades, Dionysos  och Demeter.

Blev snabbt uttråkad av män i samma ålder

Gudar och gudinnor i den nordiska mytologin är av olika släkten och börd. Asar och asynjor, vaner, valkyrjor samt en del jättar har alla andel i den gudomliga världen. De skapar av eller råder över naturens styrka. Balder Den godaste av gudar samt omtyckt av alla i Asgård. Han är son till Oden och Frigg och gift med Nanna. Balder är inte bara vänlig, klok och förlåtande, utan också så vacker att han lyser. Wikimedia Commons Brage Klok samt ordfyndig står han för att skalda gudars och hjältars storslagna handlingar förut att de inte ska glömmas dän. I de stupade krigarnas hall välkomnar han de förnämsta av hjältar samt krigarkonungar. Han är son till Oden och make till Idun.

Möt en tjej på damer

Navigeringsmeny

Dom blir med tiden alltmer antropomorfa, d. Otaliga är de berättelser som skildrar Zeus snedsprång med jordiska kvinnor. Hans knep är många; den badande Anföra förför han till exempel i gestalten av en svan och den feniciska prinsessan Europa som tjur. Men likaså övriga gudar besitter mänskliga egenskaper. Trojanska kriget orsakas av en skönhetstävling emellan tre gudinnor med den trojanske prinsen Paris som smakdomare. Den gudinna han väljer, Afrodite, kommer att bistå honom i framtiden, men de övriga två, Hera och Pallas Atena blir hans och staden Trojas motståndare i det kommande kriget mellan de anfallande grekerna ledda av storkonung Agamemnon och trojanerna under kung Priamus. Orfeus och Eruydike Månggudinnan Kalliope hade en son såsom hette Orfeus. Han sjöng så fantastiskt till sin lyra att allt cirka honom stannade upp för att lyssna. Det påstås att floderna stannade opp i sina lopp, och att dom vilda djuren slutade att jaga varandra när hans stämma hördes.Leave a comment