Din webbläsare är föråldrad och stöds inte på Ålands lagtings webbplats.

Skyddsrum för den ensamma fyll schaffhausen

Han var ju inte ensam i Europa om att vilja reformera kyrkan och samhället på talet. Kyrkohistorikern Sinikka Neuhaus beskriver den tyske augustinermunkens samtid och vilka faktorer som påverkade hans teologiska ståndpunkt. Kära läsare!

Ålands lagting

Försåvitt ÅÄÖ i dessa filer Onsdag Vad menar man med det? Dom i säkerhetssammanhang accepterade hypoteserna är ju att ingen tröskeleffekt finns, alltså att det inte finns någon ofarlig strålning. En expert, intervjuad i TV, sa att strålningen motsvarade ett ordinärt kärnvapenprov i atmosfären. Men totalt över alltsammans världen har ju de omfattande kärnvapenproven i atmosfären under och talen, enligt en uppgift jag sett, orsakat ungefär dödsfall i cancer. Varför talar dom inte om i TV hur flera millirem förhöjd stråldos som svenska folket i medeltal utsatts för? Så kan man själv beräkna om påståendena försåvitt ingen fara är sanna eller inte? Text 1 kommentar Text

Skyddsrum för den ensamma fyll finnische

Tidigare inlägg

Ltl Ragnar Erlandsson: Fru talman! Det finns ingen regering i världen som inneha så hårda krav och förväntningar gällande sig som Ålands landskapsregering. Den förväntas klara av alla förekommande svårigheter i såväl offentlig som privat förvaltning. Budgeten skall alltid vara i balans, dessutom om inkomsterna inte är under förvaltningens kontroll.Leave a comment