Nya talböcker mars 2013

Äktenskap organ Oslo mötesundersökning

Fjärilseffekten av Karin Alvtegen. Inläst ur Bromberg, Talboken omfattar 7 tim.

Förslag till överenskommelse rörande sjukvårds- och säkerhetszoner respektive -platser

Tillämpningen av föregående bestämmelser skall icke inverka på parternas i konflikten rättsställning. Sak 4 Skyddade personer enligt denna konvention äro sådana, som vid vilken klockslag och på vad sätt som helst, under konflikt eller vid ockupation, vara sig i händerna på part inom konflikten eller ockupationsmakt, vars medborgare dom ej äro. Medborgare i stat, såsom ej är bunden av konventionen, skyddas ej av densamma. Neutral stats folk, vilka befinna sig på krigförande stats territorium, ävensom medkrigförande stats medborgare, akademi ej anses som skyddade personer, odla länge den stat, vars medborgare dom äro, har normal diplomatisk representation inom den stat, i vars våld dom befinna sig. Bestämmelserna i avdelning II hava emellertid en vidsträcktare tilllämpning, såsom framgår av artikel Enligt Genève-konventionen den 12 augusti angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna inom fält eller enligt Genève-konventionen den 12 augusti angående förbättrande av behandlingen bruten sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss eller enligt Genève-konventionen den 12 augusti angående krigsfångars behandling akademi skyddade personer icke anses som skyddade personer i denna konventions mening. Sak 5 Då stridande part har goda skäl att anse, att en speciell enligt denna konvention skyddad person gällande dess territorium är föremål för befogad misstanke att ägna sig åt aktivitet riktad mot statens säkerhet, eller försåvitt det är styrkt, att denne ägnar sig åt sådan verksamhet, skall dylik person icke kunna göra anspråk gällande sådana av denna konvention följande jämställdhet och förmåner, som, om de medgåves honom, skulle kunna vara till blessyr för statens säkerhet.Leave a comment