Kvinnor i Sverige jobbar för få timmar

Möt flexibla kvinnor klar

Dela denna artikel på Hur flexibelt arbete kan leda till bättre psykisk hälsa Dålig psykisk hälsa bland personalen kostar företag miljarder i förlorade intäkter, och möjligheter till flexibelt arbete kan vara en del av lösningen. Emily Reynolds utforskar den aktuella situationen i Storbritannien Bördan av psykisk ohälsa på arbetsplatsen är inte betydelselös. Enligt Mental Health Foundation 1 har nästan en av sju av oss erfarenhet av det: 12,7 procent av alla sjukdagar i Storbritannien kan härledas till psykisk ohälsa medan man beräknar att en förbättring i den frågan skulle kunna innebära 8 miljarder pund i besparingar för brittiska företag. Intressant nog får vi ofta nya bevis på att flexibla arbetsupplägg skulle kunna bidra till att minska den bördan. I en annan studie som gjorts av Kingston University på uppdrag av CIPD Chartered Institute of Personnel and Development 3kunde man se att medarbetare med flexibla avtal tenderade att vara mer känslomässigt engagerade, mer tillfredsställda med jobbet, mer benägna att tala väl om företaget och mindre böjda att sluta. Även den brittiska regeringen har släppt en rapport 4 som uppmuntrar arbetsgivare att erbjuda flexibla lösningar just av den anledningen.

Till statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartementet

Din dygnsrytm har betydelse för hur avsevärt du tjänar. Det framgår av ett ny, stor dansk kartläggning av vårt sömnmönster. De morgonpigga tjänar drygt sju procent mer än de som inneha svårare att komma igång, enligt undersökningen. En förklaring är att samhället är inrättat efter morgonmänniskor. De flesta arbete och övriga aktiviteter börjar tidigt. Den som har en annan dygnsrytm tillåts det svårare. Löneskillnaderna har dock varit större tidigare.

Morgonpigga tjänar mer - Du & Jobbet

Löneklyftan mellan könen i EU Löneklyftan emellan könen har stagnerat till följd bruten Jämställdhet mellan könen är ett bruten Europeiska unionens grundläggande värden, men inneha ännu inte blivit verklighet i arbetslivet. Denna löneklyfta mellan könen har planat ut under de senaste fem åren. Med nuvarande förändringstakt skulle den emellertid inte undanröjas förrän i början bruten nästa årtusende. De senaste årens avstannande väcker frågor vad gäller behovet bruten att stärka och anpassa befintliga initiativ: den bristande jämställdheten mellan kvinnor samt män på arbetsmarknaden har hållits tillbaka, men inte avskaffats 1.Leave a comment