Svenskarna och deras hövdingar.

Möt den katolska torrent

Folket klagar. Snön föll och föll och hängde på alla grenar och gömde alla stigar. Det blev omöjligt att se och hitta i yrvädret. I flera dagar hade det redan varit alldeles tyst och dött i skogen. Först om kvällarna hördes ibland en avlägsen klagan som ur hundratals bröst. Och en afton läto rösterna vildare och dystrare än någonsin. Ropandet kom från en uppröjd glänta inne i skogen. Det var en rund plats, omgiven av väldiga stenblock, och den brukade kallas Ura-Kaipas offermark. Mellan stenarna hade en hop trälar ställt upp sig med sina bloss.

Svenska Kulturbilder – binder samman forntid med nutid

Transkript 1 2 Förord Om författaren C. Lewis Narniaserie Analys av huvudtema inom C.

HÖVDINGEN MED DE ORÄKNELIGA STENYXORNA.

Emellan stadens gata Mitt uppå hans gator LT Och han visade mig ett flod av rent livsvatten, klart såsom kristall, som flöt från Guds samt Lammets tron, och den flöt ner i mitten av huvudgatan. Den inneha helgat den Högstes tältboning. Gud är i dess mitt.

4. Stjärntydaren.

Storm i skärgården. Två gamla fiskare stodo på den klippiga stranden av Tovön i Ekenäs skärgård vid sydfinska kusten och hängde sin not att torka, sedan de förgäves sökt att dra ett varp i den växande stormen. Tjockan, blandad med snö och skur, drev in från sjön, insvepte ön och klängde sig som täta, virvlande ullflagor i tallarnas kronor. Vinden varenda ostlig, ett streck på syd; han kom från Ingermanlands ödsliga kärr, hade vuxit av luftdraget i Nevans floddal, därifrån sträckt sin flykt över Finska viken samt arbetat sig upp mot fullt raseri, när han nådde nyländska skärgården. Så långt man kunde beskåda, där tjockan tidtals glesnade, stodo all undervattensgrund i vitt skum, och bränningarna fräste tornhögt mot alla framspringande bergsuddar på vindsidan. De två männen hade stillatigande slutat sitt göromål och voro redo att återvända till sin fritidshus, när ett för stormen drivande båt icke långt från kusten otydligt skönjdes i snötjockan och ådrog sig deras uppmärksamhet.Leave a comment