Emmi goes Dutch

Hur mannen träffar holländska dejtingregler

Kaliber har följt leveranskedjan bakåt genom Europa, i spåren efter hästköttskandalen - och hittat en del av matindustrin som få tidigare ens visste existerade. Min sida Finns på Min sida Dela Öppna i appen Slakteriet Doly-com, där hästar som sedan hamnade på svenska tallrikar slaktades. Foto: Radu Ciorniciuc Fattiga bönder som utnyttjas av en livsmedelsindustri i jakt på billigt kött, sjuka, antibiotikabehandlade hästar som förs till slakt. Och vildhästar som fångas in och säljs. Kaliber har granskat handeln med hästkött i Europa.

Alla avsnitt

Finland och Holland är ganska lika varandra men ändå väldigt annorlunda. Jag ska försöka lista upp så många kulturskillnader som jag bara kommer på inom denna stund. I Finland skulle mig säga att det är ganska jämställt mellan kvinnor och män, men armé finns det väldigt klara och gammalmodiga könsroller. Mannen jobbar och kvinnan är hemma med barnen. Kvinnan förväntas arbeta mindre och fixa allt hemma. Alltemellanåt blir jag galen på dessa inrotade könsroller, hur kan man fortfarande anse att det bara är kvinnan såsom skall laga mat, diska och städa?? När man går hem till en här och knappt hunnit igenom dörren blir man tillfrågad om man vill ha kaffe eller te. Då måste hane nästan alltid tacka ja, annars kan man anses vara oartig.

Om Kaliber

Inrikesdepartementet Genom beslut den 25 november bemyndigade Kungl. Maj :t dåvarande chefen förut inrikesdepartementet att dels inom den tillsammans stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 30 april utsedda kommittén för besiktning av hälso- och sjukvården i riket utse högst åtta sakkunniga att som en särskild delegation utreda frågan försåvitt mentalsjukvårdens och särskilt den öppna mentalsj ukvårdens organisation, dess samordning med annan sjukvård samt därmed sammanhängande spörsmål, dels ock tillkalla ytterligare högst tre sakkunniga att ingå såsom ledamöter i kommittén och delegationen. Utred- ningsresultaten skulle redovisas särskilt men borde i sitt slutgiltiga skick underställas kommittén i dess full. Med stöd av nämnda bemyndigande utsågs samma dag inom kommittén för besiktning av hälso- och sjukvården i riket såsom ledamöter i nämnda delegation ledamoten av riksdagens första kammare, numera statsrådet B.

Navigeringsmeny

Forntida i gården — Att vara bevandrad. Att ha varit med länge. Gamla surdegar — Gamla olösta frågor samt problemställningar som ingen vill ta fattning i. Gardera med kryss — Anföra något med reservation för att det kan bli ett annat resultat; kan komma att göras på annat fason.Leave a comment