Kön som diskrimineringsgrund

Hur man möter cyber

Högskolans arbete för lika rättigheter och möjligheter Hur kan diskriminering som har samband med kön se ut? Könsdiskriminering kan drabba både kvinnor och män. Kön är troligen den diskrimineringsgrund som har undersökts mest i Sverige. Även jämställdhet mellan kvinnor och män är ett relativt beforskat område. Trots det finns det fortfarande kunskapsluckor när det gäller könsdiskriminering, hur vanligt det är och eller hur det tar sig i uttryck. Exempelvis finns begränsad kunskap om hur kön samspelar med andra diskrimineringsgrunder och hur tillgång till rättigheter kan skilja sig åt mellan olika grupper av kvinnor och män.

Följ LiU-nytt

Foto: Yvonne Rittvall Umeås frisersalonger hjälper mot att skriva historia: — Via kvinnors berättelser vill vi komplettera bilden av ett lång rad mäns gärningar, säger Maria Perstedt, chef på Kvinnohistoriskt museum såsom nu visar resultatet: Berättelser i ett stad. Jag har haft samma barberare i Umeå i 20 år. Detta då hon, skickligt, tämjer min tjocka kalufs.Leave a comment