Så blir du socialt kompetent

Att lära känna människorna koppels

Ibland pratar du hela natten, lär känna massor av människor och har en fantastisk tid. Andra gånger står du i hörnet och försöker förstå en osammanhängande dialog. Det kan vara tråkigt eller till och med stressande när du tappar kollen på konversationen. Vad kan du göra för att försäkra dig om att du  har det så bra du bara kan på fester, och  får mycket övning på engelskaockså? Det är nu dags för att lära dig att starta en  avslappnad konversation på en fest och hålla den igång. Den här guiden kommer ge dig idéer om säkra och bekanta  ämnen för småprat  och dessutom exempel på fraser som du kan använda på din nästa fest.

Kategorier

Mig har haft den stora glädjen att träffa många människor och knyta vänskapsband via Internet. Förut drygt sex år sedan var etta gången jag kom riktigt nära ett grupp människor över nätet, då var det i en ganska liten sluten grupp gällande ett träningsforum. Människor utspridda över landsbygd, unga och gamla, män och kvinnor såsom förmodligen aldrig hade träffats utan nätet fann varandra, lärde känna varandra samt blev viktiga delar av varandras leva.

Ögonblick ur livet

Vi människor har kommunicerat med varandra inom alla tider. Vi har informerat, utbytt erfarenheter, vi har skvallrat och gett varandra tips. De flesta företag idag har insett vikten av att gno med ledarutveckling och säljutbildning, men att träna sina medarbetare i förmågan att nå ut med sitt budskap, avyttra in idéer och förändringar, få andra att lyssna, prata för sin artikel, motivera andra, skapa engagemang, hantera konflikter på ett diplomatiskt sätt, verkar ej prioriteras på samma sätt — fastän att kommunikation på jobbet är bestämmande för att vi ska kunna administrera relationer och arbetsuppgifter. När kommunikationen ej fungerar leder det ofta till feltolkning och det i sin tur kan skapa konflikter och motsättningar. Det resulterar i en atmosfär som påverkar allas produktivitet och kvalitet. Kommunikation som däremot fungerar bra mellan medarbetare och chefer skapar engagemang och ökad förståelse förut varandra. Det gör också att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter på möten, förväntningarna blir tydligare och det löser även eventuella problem på ett smidigare sätt.Leave a comment