Försörjningsstöd : socialbidrag

Var Kan jag träffa bibelbaserad

Det kan handla om avlösning i hemmet eller ekonomisk ersättning för den tid du lägger ner på att hjälpa. Nedan hittar du information om några av möjligheterna. För dig som är anhörig till en person med demenssjukdom hittar du mer information här. Avlösning Lever du tillsammans med någon som behöver mycket stöd och hjälp och tycker att det känns svårt att lämna personen ensam?

Din historia. Dina drömmar.

Ekonomiskt bistånd består av olika delar Ekonomiskt bistånd består av två olika delar, försörjningsstöd och bistånd till livsföringen inom övrigt. Försörjningsstöd Försörjningsstödet ska tillgodose hushållens mer regelbundna utgifter per månad samt består av två delar. Den förena delen är riksnormen som beslutas bruten regeringen varje år. Den andra delen består av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen. Läs mer om försörjningsstödet Riksnormen I riksnormen ligger kostnader såsom är någorlunda lika för alla samt gäller för hela landet.Leave a comment