Next


För en enda man i boka

För en enda man i Oslo lös ganska vacker

Om ÅÄÖ i dessa filer Jacob Palme Mottagare: Konstiga fenomen och deras förklaring Ärende: Spikhuvud Arne Bergström har berättat för mig att spikhuvudena på taklisterna syns som mörka fläckar genom färgen.

Show more