Våld och misshandel

Möt killarna vid 30 eskortsajter

Läs mer om kvinnor i parlamentet FN:s kvinnokonvention FN:s kvinnokonvention innehåller 30 artiklar som rör kvinnors rättigheter och avskaffandet av könsdiskriminering. Syftet med konventionen är att världens stater ska jobba aktivt för jämställdhet på alla områden, till exempel genom att se till att flickor och kvinnor får samma möjligheter som pojkar och män till skolgång, arbete och samhällspåverkan. Läs hela kvinnokonventionen här Jämställdhet och klimatförändringar När män och kvinnor lever jämställda är det ingen skillnad i hur de drabbas av naturkatastrofer, men i samhällen där kvinnor inte har samma sociala och ekonomiska rättigheter som män blir dödligheten ofta högre bland kvinnor vid klimatkatastrofer och extremväder.

Oftare stress utanför arbetsmarknaden

Aktie som utsatts för misshandel Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, alldenstund undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarlig misshandel kan av metodologiska anledningar inte jämföras tillsammans åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren och Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 3,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för misshandel , vilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer inom befolkningen. Det är på ungefär dito nivå som , då 3,5 andel utsattes. Under perioden — var trenden svagt nedåtgående, men de senaste fyra åren syns en svagt uppåtgående tendens.

Hjälplänkar

Publicerat 20 december Var fjärde person inom åldern 16—29 år uppger att dom känner sig stressade. Gemensamt för flera av dem är att de befinner sig utanför arbetslivet. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Heja på lika villkor. På två år har andelen unga som känner sig stressade ökat med 6 procentenheter. Det framgår av den undersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört bland cirka 40 personer inom Sverige. Bland 16—åringarna är det 26 procent som anger att de känner sig stressade.Leave a comment