Möt de internationella experterna

Äktenskap organ i dermatologimöte

Kriminalisering Svensk rätt innehåller inte någon straffbestämmelse som särskilt tar sikte på tvångsäktenskap. Däremot finns det andra bestämmelser i brottsbalken som kan vara tillämpliga i vissa fall, särskilt den om olaga tvång. Barnäktenskap är inte kriminaliserade. Människohandelsutredningen föreslog i ett betänkande år straff för vårdnadshavare som tillåter barn under 16 år att ingå äktenskap, men förslaget ledde inte till lagstiftning.

Författningsförslag

Pamela Granskog skriver om sorgen i att mista en förälder och om hurdan man talar om för sina avkomma att deras mormor inte kommer existens hos dem. Hon tror det är nödvändigt att tala med barn försåvitt döden — för henne var det en viktig bit i den egna sorgeprocessen. Samtidigt måste vi ge dem hopp. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne samt dottern hon bar i sin famn. Efter trettio år i branschen samt ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska.

Sammanfattning

Skolning Möt de internationella experterna november anordnar Jämställdhetsmyndigheten ett internationellt expertmöte om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld. Inför mötet inneha vi ställt några frågor till experter från de internationella organisationerna; vilka utmaningar ställs de inför, avgörande delar inom metoder, nyckel- och framgångsfaktorer, och vad de kan bidra med i arbetet. De bekämpar barnäktenskap, sexuella trakasserier samt alla former av könsrelaterat och sexuellt våld och arbetar programbaserat med våldsförebyggande insatser mot flera målgrupper och tillsammans olika program: Barn 8—11 år lär sig om könsroller, våld och rättigheter genom lek och tävlingsinriktade, interaktiva game. Unga kvinnor och män får deltaga i veckovisa utbildningar och får erfarenhet om könsroller, relationer utan våld samt hur saker som droger och sexuella relationer är könsbaserade. Andra grundstenar inom Abaads förebyggande arbete är att dom involverar män för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att stötta utveckling oh implementering av samhällsinitiativ för uppsökande verksamhet. Utmaningar: Vi ställs inför många utmaningar. Förutom det patriarkala systemet med sociala normer, lagar samt det politiska landskapet i dagens Libanon, är det efterkrigssituationen i Libanon såsom fortfarande definierar vårt land efter det åriga inbördeskriget och det pågående kriget i Syrien och den resulterande flyktingkrisen i Libanon och utgör konstanta utmaningar i arbetet med jämställdhet, fred samt utveckling. Nyckel- och framgångsfaktorer:  Viktigast är personalens engagemang i kreativa, passionerade samt inspirerande metoder för att förebygga könsrelaterat våld i Libanon.

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap | ngi2009.eu

Supplementary terms of reference adopted at a government meeting on 29 June gave the Inquiry the additional task of analysing and considering the international storlek of forced marriage and female genital mutilation. This interim report addresses a first part of the remit, in which the Inquiry analyses and considers further restrictions on the possibilities to recognise child marriages entered into abroad. Under the terms of reference, regardless of its position on the substance of the matter, the Inquiry should propose legislative amendments such that child marriages entered into abroad are anmärkning recognised if one of the partners was under the age of 18 when either of them came to Sweden. According to its terms of reference the Inquiry is to gåva its final report no later than 1 September Incidence of child marriage Worldwide It is impossible to know the exact number of child marriages worldwide because many of them are not registered or are informal.Leave a comment