Tyst utestängning av ensamstående mödrar

Ensamstående kvinnor i guangzhou

Värst drabbade är utlandsfödda ensamstående mödrar. När de inte fångas upp av de mätsystem vi har idag, har samhället en oförmåga att se och erkänna deras situation, visar forskning från Malmö universitet. När Tove Samzelius, doktorand i Socialt arbete vid Malmö universitet, började arbeta för Rädda barnen lade hon märke till stora skillnader i risk för fattigdom mellan familjer med en förälder och familjer med två svenskfödda föräldrar.

Starkt individfokus

Utvecklingen i huvuddrag 4 2. Klyftor emellan könen 4 2. Politisk utveckling samt ny lagstiftning 6 3.

Alla Familjehem

Vår strategi är att endast placera inom städer inom verksamhetens räckhåll och därborta vi med vårt omfattande kontaktnätverk lätt kan finnas på plats och befinna tillgängliga för våra familjer Handledning Vi tillhandahåller handledning för familjehemmen minst varenda tredje vecka och oftare vid behov. Om uppdraget innebär förstärkt familjehemsvård händer handledning minst varannan vecka. Vi använder även strukturerade samtal med familjehemmen förut att säkerställa att vi fångar opp viktiga behov hos familjehemmet. Handledning händer vanligtvis i familjehemmet varje gång mirakel timmar och sker utifrån varje familjehems och den placerades behov.Leave a comment