H1 h1 h1 h1

Ensam i baren Poznan abreviations

Original 1. Sammanfattning Prostitutionen bör inte helleri fortsättningen vara kriminaliserad men de män som köper sexuella tjänster av narkotikaberoende kvinnor bör straffas. Det är ett par av de slutsatser som utredaren kommer fram till i sitt betänkande. Prostitutionen har debatterats intensivt i Sverige under senare år. Ofta har då debatten varit känslomässigt laddad och kännetecknats av brist på sakligt underlag. Lösa påståenden och överdrifter har upphöjts till sanningar. Det har därför varit angeläget att i enlighet med direktiven få till stånd en ingående kartläggning av problemets orsaker, omfattning och lokala utbred- ning. Självfallet har det inte varit någon lätt uppgift att kartlägga den i viss mån dolda företeelse som prostitutionen och de inblandade personerna utgör.

Till statsrådet och chefen för socialdepartementet

It conveys the idea that what is all white is positive. The Welfare State depicts the world as a white bakery. In my installation, the bakers are a bearded priest, an eagle and a Ku Klux Gäng member. Their pastries are sticky knipa misshapen, and when they are put in the oven, the dough pushes its way out in its own paths. Of those who believe themselves to be high and noble. Of the sorting of races — anmärkning roses. In the middle of the white room is a white-tiled table — an autopsy table where whiteness is examined. A white sheet sweeps in.

“Vi tittar på nya affärer”

Akt: Karlsson Rixon feat. Foto Mara Lee. Blicken, så grundläggande i en konsthistorisk diskurs, så svår att omfatta samt så fylld av kontakt eller ej kontakt med betraktaren. Samtidigt, blicken såsom begrepp; den manliga, den kvinnliga, den queera, den objektiva eller den subjektiva blicken. Simultant finns blicken där såsom del av ögat, en mänsklig kroppsdel för kontakt med andra, vem hen nu må vara. Den här texten handlar om blicken med utgångspunkt inom boken Nakenakt av Axel Karlsson Rixon tidigare Annica men innefattar även tankar om blicken när arbetet visades såsom del i utställningen Nakenakter.Leave a comment