Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Facebook ensamstående tjejer Chalkidike porn

Därtill behandlas ytterligare ett antal motionsyrkanden med anknytning till de mänskliga rättigheterna, bl. Utskottet välkomnar regeringens initiativ att presentera en sammanhållen svensk politik för främjandet av de mänskliga rättigheterna. Skrivelsen innehåller såväl en bred redovisning av dagens politik som nya ambitioner. Utskottet stöder regeringens strävanden att ägna större uppmärksamhet åt genomförandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Vidare anser utskottet i likhet med regeringen att utgångspunkten i arbetet för att främja de mänskliga rättigheterna måste vara hävdandet av universalitetsprincipen. Utskottet delar även regeringens uppfattning om vikten av att hävda principen om att de mänskliga rättigheterna är en internationell angelägenhet.

SOCIAL. Brandredaktionen

Transkript 1 1 2 privatiserad egendom är stöld Thatcher må vara död, skada hennes politik lever i högsta nivå. Den ekonomiska kris som bröt ut med amerikanska bankkrisen och nu tvingar Europas ekonomier på knä är både nyliberalismens kris och triumf. På dito gång. Samma ekonomiska doktriner som bidrog till krisen drivs nu igenom samt fastcementeras ännu hårdare. Krispolitiken har inom praktiken blivit ett redskap för en klassangrepp ovanifrån, en gigantisk omfördelning bruten resurser uppåt i samhällshierakin. Nyliberalismen inneha sedan talet inte bara strävat postumt att avreglera marknader, utan även fånga sig in i den skattefinansierade offentliga sektorn och göra vinster på välfärden. Bolagiseringar, outsourcing och marknadsutsättning av allmän verksamhet, marknadshyror och privatiseringar har dumpat ut välfärden på marknaden att plundras.

Skärholmen. SKÄRHOLMEN Här kollar du EM-matcherna på södra sidan SIDAN 28

Grannarna vann, skrev vi optimistiskt i begynnelse på april, när kommunledningen gick den lokala opinionen till mötes om dom omstridda flyktingmodulerna i Brantbrink, Tullinge. Postumt grannarnas önskemål ändrades beställningen från två- till enplanshus, för att de skulle smälta in bättre. En symboliskt angelägen eftergift som födde ett hopp försåvitt fortsatt samarbete. Vi vill ju assist till att skapa ett bra mottagande, sa grannarna då. I tisdags, när de beställda modulerna ställdes på läge, var tongångarna annorlunda. Ingen granne vill längre framträda öppet som samarbetsvillig. Bygglovet ska överklagas. Det finns två anledning till omsvängningen. Dels tycker grannarna ej att kommunen har levt upp mot löftet om dialog.Leave a comment