Längtan efter barn

Massor av ensamstående kvinnor baserat projekt

Mellan 10 och 15 procent av alla par som vill ha barn är ofrivilligt barnlösa. Idag föds cirka sextusen barn varje år i Sverige där föräldrarna fått medicinsk hjälp för att kunna få barn. FG Trade — Antalet behandlingar ökar men vi vet inte om antalet ofrivilligt barnlösa ökar. Det finns olika anledningar till att fler söker sig till oss. Lagstiftning som ger nya grupper möjlighet till hjälp, till exempel. Dessutom väntar många med att bli gravida så att de på grund av ålder har svårare att bli med barn och då behöver hjälp. Gunilla Sydsjö har arbetat i 35 år med barnlösa par. Hon är professor i psykosocial obstetrik och gynekologi. I sitt dagliga arbete är hon aktiv forskare men möter även patienter, och personer som vill bli ägg- eller spermadonatorer.Leave a comment