Upplevelsen av stress hos ensamstående föräldrar med barn i åldern 0-6 år

Ensamstående män i åldern immunologi

Befolkningsutredningen framlade ett antal tabeller, som för olika inkomstlä- gen utvisade den statliga skattereduk- tionens storlek vid stigande barnantal SOU Den här återgivna ta— blån utgör ett utdrag ur dessa tabeller, vilka avser ortsgrupp III. Inkomst, Statsskatt Skattelättnad för taxerat belopp, kr första barnet andra barnet tredje barnet fjärde barnet 2 Vid denna tid var antalet barnfamiljer med in- komster över denna gräns obetydligt. Den senare verkställda reformen vid den kommunala beskattningen innebar att genom höjningen av barnbidragen med 30 kr kompensation skulle erhål- las för det kommunala barnavdrag, som bortföll. Härigenom erhöll i varje fall de allra lägsta inkomsttagarna en ytter- ligare förbättring. Viss underkompen- sation förekom i de högre ortsgrupper- na med en utdebitering över 10 kr.

Socialdepartementet

Skip to search form Skip to main content You are currently offline. Some features of the site may anmärkning work correctly. Ensamstaende modrar kanner oftare stress i vardagen an andra foraldrar. Vid okad foraldrastress visar barnet en mer utatagerande beteende och anknytningen mot foraldern forsamras. Syftet med studien varenda att fa kunskap om vilka faktorer som paverkade stressen hos ensamstaende foraldrar och om hur de forholl sig till dessa. Tolv intervjuer utfordes utifran ett bekvamlighetsurval. De faktorer som paverkade stressen var befintligt stod, familjens maende samt inre och yttre krav. Save to Library. Create Alert.

Sammanfattning

Andel I. Del II. Konsuntionsmönster på bostadsmarknaden. Bättre åldringsvård. Staten: skogar och skogslndustrier. Svenska Repromktions AB. Kapitautvecklingen i det svenska lantbruket. Esselte 88 s.

Socialdepartementet

Barnfamiljernas ekonomiska situation 2. En tioårsperiod förut barnfamiljerna För jämnt 10 år därefter gjorde års familjeutredning en grundlig tolkning av barnfamiljernas dåvarande ekonomiska situation inom förhållande till de barnlösa hushållens. Utredningens rekommendationer föranledde förslag till års parlament om höjning av de allmänna barnbidragen, om utfyllnads- bidrag, om försöksverksamhet tillsammans daghem m.Leave a comment