Ojämställt från skola till pension

Möt kvinnor från utlandet lokala

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden Barn-ULFSCB Högskoleförberedande gymnasieprogram vanligare bland elever med utländsk bakgrund Kvinnor och män väljer olika program på gymnasieskolan. Kvinnor väljer i högre grad än män ett högskoleförberedande program. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har desto högre andel, både bland kvinnor och män, väljer högskoleförberedande program. Dessutom väljer elever med utländsk bakgrund ett sådant program i högre grad än elever med svensk bakgrund. Kvinnors andel på mansdominerad utbildning ökar På högskolan går det fler kvinnor än män. År togs 64 procent av alla examina ut av kvinnor och 36 procent av män.

Bli Världsförälder

Avkomma i fängelse I flera delar bruten världen anses flickor vara mindre värda Många flickor i världen, framför allting i låg­inkomst­länder, går ett svårt leva till mötes. Redan innan de föds är flickor­na ofta dis­krimi­nerade och orätt­visorna fort­sätter sedan för många genom alltsammans livet. Senast uppdaterad: 29 oktober När talibanväldet upphörde blev det äntligen tilllåtet för flickor i Afghanistan att erhålla skolundervisning. Det handlar mycket om kulturella värderingar och traditioner. Många familjer anser inte att det är värt att investera i flickor eftersom tanken är att de ska gifta in sig i en annan familj. Flickor tillåts ofta stå tillbaka för sina bröder. Ofta ammas en flicka under kortare period än en pojke och tillåts även mindre omvårdnad. I många låginkomst­länder vaccineras pojkar i större utsträck­ning ännu flickor.

Möt kvinnor från utlandet flicka augusta

Våra poddar

Hurdan stor är löneskillnaden mellan kvinnor samt män år ? Svaret får ni den 3 mars då årets siffra visas gällande Sergels torg i Stockholm. Är ni på plats? Kom dit! Förra året fick män betalt för en fullkomlig arbetsdag medan kvinnor jobbade gratis postumt klockan  — en löneskillnad på 11,3 andel.Leave a comment