NylandiaNytt. Organ för Logen Nr 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. april Snart är sommaren här igen

Sheffield äktenskap organ vincente

Det hör inte hemma i aktioner som vill separera människor från människor. Plötsligt tycks det Finland, som kändes tryggt, helt och enigt, spricka i små åsiktsbitar. Katalysatorn framför andra är flyktingarna som i höstas fick upp ögonen för det kalla och ogästvänliga landet i norr. På några månader har vi sett förvåningen över att någon verkligen vill komma hit förbytas i oro, rädsla och fientlighet. Skeendet har skrapat fram en klyfta mellan folk och folk.

Administration och ekonomi inom den öppna vården.

Maj :t har sin uppmärksamhet riktad gällande frågan om halvtidsanställningarna. Men det vore intressant att vid något lämpligt chans få upplysning om, dels hur flera halvtidsanställda kommissionstjänstemän som finnas kvar samt dels inom vilken tid hela institutionen beräknas vara avvecklad. Utskottet har likaså påpekat nackdelarna med krisorganens lagstiftande mandat, ofta delegerad på enskilda organ, därtill risken för ministerstyre. Jag kan härvidlag helt instämma med utskottet, liksom likaså när utskottet säger att en sammanställning om ökad rättssäkerhet skulle ha varit befogad i fråga om vidsträcktare episod av statsförvaltningen än dem motionen tagit sikte på.

Ngi2009.eu · jannesg/bertsson at ce50b8da51aca0ddb75b

Hänvisningar till sid7 SOU Avsnitt 3 Utonn till olika läkarkategorier har enkäter utgått till de erkända sjukkas- sornza, riksförsäkringsanstalten och olycksfallsförsäkringsbolagen samt ett antall kvinnoorganisationer. Överläggningar har vidare hållits med represen— tantezr för pensionsstyrelsen och svenska sjukkasseförbundet. Olika lokala huvmdmän har sökt samt erhållit kontakt med utredningen. Också tillsammans en del andra utredningar, som sysslat med likartade eller närliggande problem, så- som läkarutbildningssakkunniga, sjukhusutredningen, Norrlandskommittén, Stoclkholms stads poliklinikutredning m. Kapitlen om de utländska förhållandena inom den öppna läkarvården inneha utarlbetats på grundval av litteratur, partiell redovisad i kap. För uppgifter försåvitt Danmark har vi bl. Frandsen samt överläkaren i samma styrt-else Eigil Juel Henningsen, som också granskat avsnittet inom manuskript. På :samma sätt är vi skyldiga helsedirektören i norska Helsedirektoriatet Karll Evang och doktor Otto Galtung-Hansen tack för uppgifter till och ge- nomgång av det norska avsnittet samt medicinalrådet H.

Kyrkpressen nr.5/ by Kyrkpressen - Issuu

Vi har även en annan ljuspunkt före oss inom några veckor, nämligen logens 85 årsdag den 7 maj. Vi firar det med logemöte med avkastning av Jubelveterantecken och efterföljande festmiddag ihop med våra damer. Mera information finner du på sidan 9. I begynnelse av året gick två av våra äldsta bröder, Rurik Lindström och Lars Lindh, bort. Det innebar ett minskning av över år av Odd Fellow-erfarenhet och efterlämnade en stor lucka att fylla för Nylandiabröderna. Vi fortsätter att försöka få nya medlemmar för att nå de rätt höga mål logen har gällande medlemsantalet år Det är dock en förutsättning för att bevara en aktiv verksamhet även i framtiden.

An A-Z of the Organ : OrnamentationLeave a comment