Kvinnor män och sex

Kvinna som letar efter en utvärdering

I dag Charlotte Cederbom 7. En undersökning från Befolkningsförbundet visar att 60 procent av männen är positivt inställda till sexköp, medan en lika stor procentdel av kvinnorna är negativt inställda. Jag har vid flera tillfällen funnit mig själv i diskussioner om sexhandelns vara eller icke vara, där män hävdar att kvinnor är negativt inställda till prostituerade kvinnor för att vi skulle se dem som hot. Första gången avfärdade jag tanken som bisarr, men ju fler gånger den dök upp desto tydligare blev mönstret. Tanken går ut på att män vill ha sex och att kvinnor kan erbjuda det. Genom att kontrollera mäns tillgång till sex, har kvinnor makt över män. Det är med hjälp av den makten vi sedan kan fånga oss en make som kan bli far till de där barnen vårt liv ska kretsa kring, och som kan betala för våra alltmer exklusiva vanor. När då prostituerade kommer och säljer sig betydligt billigare än våra impulsshoppade handväskor och skor och en livstid av underhåll för barn förlorar vi makten över männen.Leave a comment