Tillbakablick : av skedsföreläsning

Enda kvinna Rhodos avstå livengood

Visningar: Transkript 1 Svensk Teologisk Kvartalskrift. Samtidigt erhöll professor Gerhardsson av Teologiska fakulteten i Lund som förste innehavare det nyinstiftade Anders Nygren-priset, vilket skall tilldelas «en mycket högt förtjänt teologisk forskare». F ö r 40 år sen fick jag påbörja forskarstudier i N ya testamentets exegetik i Uppsala. Och för 27 år sen kom jag hit till Lund som professor i exegetisk teologi. I den här personligt hållna föreläsningen skall jag göra som Lots hustru: se mig tillbaka. Jag skall berätta lite om den forskning jag har bedrivit. Jag skall teckna den mot bakgrunden av m ina uppväxtförhållanden, studiesituationen i Uppsala och den kamp vi där förde om teologins vetenskaplighet. Vidare skall jag kommentera konflikten inom mig själv mellan en infostrad gammaldags kristen tro å ena sidan och det moderna, skeptiska vetandet å den andra. Bakgrunden Jag kommer från Västerbotten, kustlandet.

Inläggsnavigering

Medan på EuroSport sänder dom en friidrottsgala och resultaten är som oftast mediokra. Jag dricker vatten och tittar ut på slasket innan jag går kontra duschen. Sätt i pluggen! Mitt leva rinner mig ur händerna. Kanske är jag hård när jag säger centrum liv.

Prenumera på bloggen

Ett grattishälsning jag fick häromdagen och såsom gjorde mig såå glad! Femfemma, föråldrat uttryck för idiot, dåre, stolle, knäppskalle, sinnesslö, galning etc. Person som enligt års strafflag bedömts vara psykiskt absurd brottsling enligt 5 kap. Sedandå brottsbalken började gälla, har uttrycket ingen fäste i straffrätten men används ibland vardagligt i nedsättande bemärkelse. Jag har blivit en femfemma och funderade på varifrån uttrycket kommer. Jag visste ju att det betydde dåre, men inte hurså. Så nu vet jag det.

Tisdag januari 31 2006

A- Lexikonet Abaddon: Han är chef kvar 7:e nivåns demoner, och sägs befinna Det bottenlösa hålets ängel. Det sägs att namnet kommer från det Hebreiska ordet abad. Aberation: En otydlig syn av ett föremål eller en individ. Abigor: Han sägs kunna se in i framtiden och kunna ge militära råd och hjälp.Leave a comment