Flickor och kvinnors rättigheter

Möt kvinnorna i världen tillsammans damsömmer

Situationen för våldsutsatta kvinnor förvärras när nya coronarestriktioner tvingar många att vistas i hemmet, skriver Svenska FN-förbundet och fyra medlemsorganisationer i Upsala Nya Tidning på FN-dagen mot våld mot kvinnor. Bara under dödades 16 kvinnor i Sverige av en närstående person. Det är ett skrämmande bevis för att hemmet inte alltid är den säkraste platsen att vara på — trots att det borde vara så. Våld mot kvinnor utövas också på allmän plats och via nätet. En av tre kvinnor har någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, ofta av en nära partner, vilket också orsakar stort psykiskt lidande. I alltför många fall slutar det med att flickor och kvinnor berövas sina liv. Under coronaåret har kvinnors utsatthet ökat kraftigt, visar entydiga rapporter.

Varför genusbaserat våld är ett problem

Vår webbplats använder cookies. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Avsevärt faktiskt. Både i Sverige och inom resten av världen. När klimatförändringarna ändrar levnadsvillkoren slår det hårt mot både män och kvinnor. Allra hårdast slår klimatförändringarna mot kvinnor som lever inom fattigdom. Om man tittar närmare gällande klimatförändringarna ser man att män samt kvinnor bidrar olika mycket till utsläpp av växthusgaser genom olika konsumtionsmönster samt livsstilsval. Män och kvinnor drabbas likaså olika hårt av klimatförändringar och inneha inte heller samma möjlighet till anpassningar.

Varför flickors och kvinnors rättigheter?

Inom områden där människor lever under svåra förhållanden och trångboddhet blir detta bonus tydligt. Risken för att förövare skall utöva makt och kontroll över sin partner ökar. Kvinnor som befinner sig i karantän eller har svårt att lämna hemmet till följd av strängare restriktioner får även svårare att eftersträva stöd utifrån, säger Petra Engberg, verksamhetschef UN Women Sverige. I HeForShe-Run ingår motionslopp på fem kilometer som arrangeras från den 25 september fram mot Orange Day den 25 november, såsom är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En bruten tre utsatta En av tre kvinns i världen utsätts för våld mirakel sin livstid. Våld mot kvinnor samt flickor är ett utbrett folkhälsoproblem samt en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför flera fall leder våldet till att kvinns och flickor mister sina liv. Våld mot kvinnor har många former — i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, näthat, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord. HeForShe , våld mot kvinnor.

Vi arbetar för förändring på flera nivåer

Stå upp för flickors och kvinnors rättigheter! Alla människor ska ha rätt att bestämma över sin kropp, sin futurum, sin försörjning och sina livsval. Dessvärre ser verkligheten annorlunda ut - inom synnerhet för flickor och kvinnor. Förut oss är det en självklarhet att bekämpa de här orättvisorna. Därför arbetar vi tillsammans med kvinnor världen över förut att förändra maktstrukturer och öka flickors och kvinnors inflytande i samhället. Läs mer om varför vi arbetar förut kvinnors rättigheter.Leave a comment